Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

OPENING JOBS

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Điên mặt trời
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/06/2023
 • Location: Binh Duong
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Compliance Auditor, kiểm soát nội bộ, Internal Audit, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán tư nhân, Kiểm toán nhà nước, Auditor, Internal Auditor, External Auditor, Chuyên viên kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, Kiểm toán viên CPA, Internal Controller, Kiểm toán viên nội bộ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2023
 • Location: Nghe An
 • Required skills: Hành chính nhân sự, C&B, Tuyển dụng, Hành chính, Chuyên viên Hành Chính Nhân Sự tổng hợp
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên cao cấp Pháp lý Dự án BĐS, Chuyên viên cao cấp Pháp lý Dự án BĐS
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/05/2023
 • Location: Bac Ninh
 • Required skills: Nhân viên, Kế toán thời vụ chi nhánh, kế toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 15/05/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh, Chuyên viên kinh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/05/2023
 • Location: Lao Cai, Bac Giang, Quang Ninh, Ninh Binh, Phu Tho, Bac Ninh
 • Required skills: nhân viên kinh doanh, kinh doanh thị trường, gia dụng, vật liệu
 • Number of positions: 8
 • Posted: 08/05/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý vùng khu vực ngoại tỉnh, quản lý vùng, vật liệu xây dựng, gia dụng, vật tư
 • Number of positions: 1
 • Posted: 05/05/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên Kế toán tổng hợp, Kế toán tổng hợp, General Accountant, Kế toán tổng hợp kiêm kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, General Accountant
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/04/2023

News

KHAI TRƯƠNG EVGO CENTER ĐẦU TIÊN TẠI MIỀN TRUNG

Với mong muốn cung cấp điện sạch giá rẻ cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các tòa nhà văn phòng bằng hệ thống điện mặt trời áp mái Freesolar, Tập đoàn Sơn Hà hướng tới mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái xanh bền vững.

View detail

SƠN HÀ VÀ NHỮNG DẤU ẤN TRONG NGÀNH NƯỚC

Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Tập đoàn Sơn Hà đã đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực cung cấp các giải pháp nước sạch và xử lý nước thải tại Việt Nam.

View detail

SẢN XUẤT XE MÁY ĐIỆN, SƠN HÀ HƯỚNG TỚI DOANH NGHIỆP XANH BỀN VỮNG

Xuất phát từ định hướng xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, Tập đoàn Sơn Hà đã hợp tác cùng Bosch để cho ra đời xe máy điện EVGO – Đặt mục tiêu trở thành một trong ba nhà phát triển xe máy điện lớn nhất Việt Nam.

View detail

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.