Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • - Duy trì và phát triển thị trường.
 • - Triển khai chính sách/ kế hoạch/ Chương trình bán hàng đến khách hàng.
 • - Kiểm tra và đánh giá hiệu quả bán hàng trên khu vực phụ trách.
 • - Triển khai xây dựng kế hoạch bán hàng, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
 • - Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 • - Bằng Cao đẳng, Đại học các chuyên nghành về kinh tế, quản trị kinh doanh.
 • - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ( Excel, word, Power Poit…). Ưu tiên đã được đào tạo qua các lớp quản lý, giám sát bán hàng.
 • - Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm quản lý hệ thống phân phối.
 • - Sẵn sàng đi công tác, trung bình 7 -15 ngày/ tháng. Am hiểu thị trường các tính, văn hóa các vùng, miền.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Northern region
 • Required skills: Quản lý vùng khu vực ngoại tỉnh, quản lý vùng, vật liệu xây dựng, gia dụng, vật tư, Quản lý vùng khu vực ngoại tỉnh, Quản lý vùng khu vực ngoại tỉnh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/08/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.