Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • - Duy trì và phát triển thị trường.
 • - Triển khai chính sách/ kế hoạch/ Chương trình bán hàng đến khách hàng. - - Kiểm tra và đánh giá hiệu quả bán hàng trên khu vực phụ trách.
 • - Triển khai xây dựng kế hoạch bán hàng, xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
 • - Thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 • - Bằng cử nhân các chuyên nghành về kinh tế, quản trị kinh doanh.
 • - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ( Excel, word, Power Poit…). Ưu tiên đã được đào tạo qua các lớp quản lý, giám sát bán hàng.
 • - Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm quản lý hệ thống phân phối.
 • - Sẵn sàng đi công tác, trung bình 7 -15 ngày/ tháng. Am hiểu thị trường các tính, văn hóa các vùng, miền.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên QA/QC, Nhân viên quản lý chất lượng, Quality Controler, Quality Control Engineer, Quality Assurance Engineer, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA văn phòng, Nhân viên PQC
 • Number of positions: 2
 • Posted: 14/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thực tập sinh Admin Xuất khẩu, Thực tập sinh, Thực tập sinh Sale Admin, Thực tập sinh Admin, Thực tập sinh Admin Xuất khẩu - Tại Bắc Từ Liêm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/05/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên Cơ điện, Công nhân cơ điện, Công nhân điện, Electrical Worker, Công nhân bảo trì cơ điện
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý chất lượng, QA/QC, Quality Assurance, Quality Control, Quản lý hệ thống chất lượng, QA, QC, QA/QC outside, Kiểm tra chất lượng, Kiểm định chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên Quản lý chất lượng, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC, Tester, Nhan vien HACCP, Nhân viên QA HACCP, QA HACCP Staff, Nhân viên KCS thành phẩm, Nhân viên bộ phận chất lượng, Quản lý chất lượng, Quality Control, Nhân viên QA, Nhân viên QC, Nhân viên kiểm tra chất lượng, nhân viên kiểm định chất lượng, chuyên viên kiểm tra chất lượng, Chuyện viên quản lý chất lượng, chuyên viên kiểm định chất lượng, Quality Assurance
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.