Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1.Tiếp nhận thông tin của Phòng Kế hoạch sản xuất và vật tư từ các Bộ phận Kinh doanh, công ty thành viên từ đó thông báo tới các thủ kho, nhân viên điều độ. Phản hồi các thông tin về năng lực sản xuất của Công ty đến khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác.

2. Nắm bắt được kế hoạch kinh doanh, cân đối tồn kho và điều phối sản xuất trả hàng đúng kế hoạch.

3.Lập Kế hoạch dự phòng sản xuất ứng phó với rủi ro nguyên liệu.

4.Xây dựng tồn kho Min, Max của các nguyên liệu, vật tư

5. Tiến hành tổ chức các cuộc họp về kế hoạch sản xuất, tiêu hao vật tư hàng tháng.

6.Lập các báo cáo thống kế sản xuất, thống kê chi phí đã phân tích cho các bộ phận liên quan và cho Ban giám đốc

7. Đảm bảo các thành viên trong phòng thực hiện đầy đủ 5S, theo dõi thẻ kho các kho vật tư, công cụ dụng cụ, bán thành phẩm.

8. Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác chuyên môn của Phòng Kế hoạch sản xuất và vật tư 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật/ kinh tế/ quản trị kinh doanh/thống kê/ kế toán/ tài chính... .
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập báo cáo tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Kiến thức về hệ thống ERP sẽ là 01 ưu tiên.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.