Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện nghiệp vụ rà soát kế hoạch mua hàng nguyên vật liệu thường xuyên hàng tháng của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn, bao gồm:

- Nhóm nguyên vật liệu chính Inox, ống chân không và bột nhựa hàng tháng;

- Nhóm nguyên vật liệu phụ thường xuyên phục vụ sản xuất;

- Tiếp nhận yêu cầu mua từ điều độ các đơn vị, cân đối trên toàn đoàn để đưa ra lượng mua phù hợp và hợp nhất các yêu cầu để đảm bảo có lợi thế đàm phán về lượng.

2. Luân chuyển NVL có sẵn trong kho giữa các đơn vị nhằm giảm tồn kho và hạn chế mua gấp/mua lẻ bên ngoài: kết hợp với các đơn vị thành viên thường xuyên rà soát tồn kho để đảm bảo tồn kho hợp lý.

3. Dựa trên KH mua hàng xây dựng KH dòng tiền, phối hợp với BTC để thu xếp nguồn phục vụ công tác mua hàng

4. Theo dõi tiến độ dùng nguyên liệu của các công ty thành viên và điều chỉnh kịp thời theo quý/ tháng của các công ty thành viên. Bổ sung kế hoạch mua hàng hàng kịp thời khi hàng bị delay hoặc tăng sản lượng sản xuất đột biến

5. Theo dõi việc thực hiện kế hoạch mua hàng toàn đoàn, phân tích đánh giá kết quả mua hàng hàng tháng/quý/năm, báo cáo cho BLĐ

Job Requirement

1.    Chứng chỉ/ Bằng cấp: Cử nhân Ngoại ngữ/Kinh tế/Kế toán/...

2.    Kiến thức/ Nghiệp vụ chuyên môn:

-   Nắm vững nghiệp vụ kho/hoạch định kế hoạch

-   Hiểu biết về quy trình mua hàng và sản xuất

-   Thành thạo về tin học văn phòng, đặc biệt giỏi excel

-  Ưu tiên biết thêm Power Pivot và Power BI

3.    Chứng chỉ/ kỹ năng về kỹ thuật (nếu có)

-    Giao tiếp ngoại ngữ: tiếng anh cơ bản

4. Kỹ năng mềm:

-      Kỹ năng phân tích số liệu

-      Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

-      Kỹ năng tính toán tốt

5. Phẩm chất cá nhân/ thái độ:

-      Trung thực, cẩn thận và có tính trách nhiệm cao.

-      Chịu áp lực, cường độ làm việc cao, tính kỷ luật.

-      Khả năng kết nối các thành viên trong nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.