Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Sport Club

Job Description


 • Hoàn thiện quy trình quản lý hợp đồng: rà soát các hợp đồng, giấy tờ, tài liệu, hồ sơ,...
 • Tìm kiếm thông tin, nghiên cứu các vấn đề và chuẩn bị tài liệu pháp lý theo yêu cầu.
 • Cập nhật và hỗ trợ các đơn vị tư vấn các thông tin về pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
 • Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ nghiệp vụ
 • Các công việc khác liên quan theo yêu cầu.

Job Requirement


 • Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các Trường Đại học chuyên ngành Luật: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc Gia, Khoa Luật Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Luật Đại học Ngoại thương...
 • Kỹ năng sử dụng công cụ Microsoft Office thành thạo
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
 • Ưu tiên ứng viên có thể làm full-time) từ 03 tháng trở lên
 • Cẩn thận, kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc
 • Khả năng giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống tốt, tạo thiện cảm


 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.