Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Hỗ trợ làm các chứng từ xuất khẩu

2. Các công việc hỗ trợ khác được giao bởi cấp trên

Job Requirement

1. Không yêu cầu kinh nghiệm

2. Yêu cầu nhanh nhẹn, năng nổ, chăm chỉ

3. Là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: kinh tế quốc tế, xuất khập khẩu, logistics...

4. Có cơ hội được tiếp nhận chính thức sau 1 đến 3 tháng

Similar Jobs

  • Location: Ha Noi
  • Required skills: Trưởng Vùng Kinh Doanh Ngành Ống INOX, Trưởng Vùng Kinh Doanh Ngành Ống INOX Thu nhập -tr, Trưởng vùng, Quản lý vùng, Giám đốc vùng, Kinh doanh
  • Number of positions: 1
  • Posted: 12/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.