Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

TUYỂN DỤNG THỢ SỬA CHỮA XE Ô TÔ: 

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá xe định kỳ, đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.
 • Trực tiếp tiến hành các công việc sửa chữa, bảo dưỡng.
 • Chủ động kiểm tra xe khi nhận, lên phương án sửa chữa, thay thế vật tư.
 • Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao xe.
 • Giữ gìn vệ sinh khu vực sửa chữa, bảo quản công cụ dụng cụ, thiết bị sửa chữa.
 • Ghi chú, cập nhật số sách sửa chữa bảo dưỡng để theo dõi.

Job Requirement

- Nam dưới 40 tuổi

- Có kinh nghiệm trên 1 năm về sửa chữa ô tô

- Có bằng cấp về Cơ khí, sửa chữa ô tô

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.