Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Trực tiếp thực hiện/rà soát các cuộc kiểm tra, lập báo cáo kết luận thanh tra các bộ phận liên quan thực hiện đúng theo kết luận kiểm tra;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, các công cụ kiểm tra, kiểm soát, thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo quản trị hàng tháng của đơn vị được phân công;
 • Xây dựng đề cương thanh tra, báo cáo lãnh đạo Ban xem xét phê duyệt;
 • Tham gia rà soát, xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định, chính sách,...của các đơn vị trong Tập đoàn;
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, công cụ kiểm soát, kiểm toán, kiểm tra;
 • Tham mưu, phản biện, kiến nghị lên lãnh đạo Ban các đề xuất chuyên môn, giải pháp, sáng kiến,...theo nghiệp vụ chuyên môn;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh Tế, Tài Chính, Kỹ Thuật, Quản Trị Kinh Doanh,...
 • Kiến thức/ Nghiệp vụ chuyên môn:
  - Nắm rõ các quy định của Pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
  - Nắm rõ cách thức vận hành của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành
 • Chứng chỉ/ kỹ năng:
  - Tin học văn phòng, thành thạo word, excell, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập và tổng hợp báo cáo
 • Kỹ năng mềm:
  - Khả năng giao tiếp tốt, Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.
  Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
  Kỹ năng tự học, trình bày, phản biện, tư duy phân tích, logic.
 • Phẩm chất cá nhân/ thái độ:
  - Cẩn thận và có tính trách nhiệm cao.
  - Chịu áp lực, cường độ làm việc cao, tính kỷ luật.
  - Khả năng kết nối các thành viên trong nhóm.
  - Trung thực, độc lập khách quan và bảo mật thông tin.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tài chính Cao cấp, Chuyên viên Đầu tư Tài chính, Đầu tư tài chính, Chuyên viên tài chính, Tài chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng Bộ phận Kiểm soát tuân thủ, Trưởng Bộ phận Kiểm soát tuân thủ & Thanh tra, Kiểm soát tuân thủ, Thanh tra
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ, Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Internal Auditor, Internal Controller
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.