Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Business Expense

Job Description

TUYỂN DỤNG 3 NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ TĨNH (TP HÀ TĨNH + HUYỆN ĐỨC THỌ VÀ LÂN CẬN)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Chăm sóc và duy trì hệ thống đại lý, nhà phân phối sẵn có

- Tìm kiếm, mở rộng nhà phân phối, đại lý mới

- Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng

Sản phẩm: Bồn nước, Chậu, Cây lọc nước, Bình nước nóng, Thái dương năng...

Job Requirement

- Có kinh nghiệm kinh doanh thị trường gia dụng là lợi thế

- Tham vọng, nhiệt huyết, trung thực

- Nam dưới 40 tuổi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.