Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận đơn đặt hàng từ KDCN, SHA, XK hàng tháng và đơn hàng bổ sung trong tháng khi có phát sinh
 • Lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch sản xuất
 • Triển khai lệnh sản xuất và đánh giá kế hoạch sản xuất cho nhà máy
 • Giám sát kế hoạch sản xuất, theo dõi đơn hàng và tiến độ trả hàng
 • Nhận kế hoạch dự báo vật tư từ KD
 • Cân đối vật tư chính và đặt vật tư chính phục vụ sản xuất
 • Kiểm soát chuỗi cũng ứng
 • Báo cáo thực hiện sản xuất và báo cáo chuỗi cung ứng
 • Các báo cáo và công việc khác (Iso…) theo sự phân công của Trưởng/ phó phòng Kế hoạch vật tư.

Job Requirement

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán hoặc thủ kho

- Excel tốt

- Kĩ năng: giao tiếp và thuyết trình; đàm phán, lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề; kĩ năng làm việc nhóm,

- Các lưu ý khác: Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý kho, Vật tư, Quản lý kho vật tư
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant, Kế toán tổng hợp, General Accountant, KTTH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 13/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.