Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý, tổ chức, sắp xếp nhân sự thuộc Tổ mạng lưới thực hiện các nhiệm vụ vận hành mạng lưới cấp nước và trạm bơm tăng áp.
 • Giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt đồng hồ nước sạch cho khách hàng; Giám sát công tác sửa chữa sự cố trên mạng lưới, phát triển mạng lưới.
 • Khảo sát, thiết kế, lập dự toán lắp đặt đồng hồ nước sạch cho khách hàng và sửa chữa sự cố trên mạng lưới, phát triển mạng lưới.
 • Tổng hợp số liệu nghiệm thu lắp đặt đồng hồ nước sạch cho khách hàng và sửa chữa sự cố trên mạng lưới hàng tháng.
 • Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng liên quan đến công tác kỹ thuật vận hành mạng lưới cấp nước.
 • Lập báo cáo sản xuất theo quy định của công ty hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Kỹ năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;
- Kỹ năng quản lý hệ thống mạng lưới nước;
- Có kiến thức về khoa học thống kê và sử dụng các phần mềm bổ trợ;
- Tổng hợp và trình bày báo cáo;
(Ưu tiên kỹ sư cấp thoát nước)

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư công nghệ xử lý nước, Kỹ sư công nghệ xử lý nước, Kỹ sư công nghệ xử lý nước, xử lý nước thải, công nghệ xử lý nước
 • Number of positions: 1
 • Posted: 25/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.