Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm tra, hạch toán và thực hiện các hồ sơ thanh toán đúng với quy trình quy định của Công ty và thuế. 

- Quản lý dòng tiền, hồ sơ vay và làm việc với ngân hàng

- Phụ trách mảng kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

- Công việc hoặc báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học/CĐ - Chuyên ngành: Tài chính/ Kế toán

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trở lên tại vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, các phần mềm kế toán

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu khó

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.