Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện,hỗ trợ, xử lý, hướng dẫn các nghiệp vụ phát sinh dưới hệ thống kế toán
chi nhánh. Hướng dẫn, đào tạo kế toán chi nhánh. Rà soát số liệu để phát hiện kịp
thời các sai phạm, rủi ro công nợ khách hàng, hàng hóa, quỹ tại chi nhánh.

2. Tính chiết khấu và hàng khuyến mại cho đại lý được hưởng. Lấy số liệu chi nhánh
làm báo cáo quản trị , báo cáo công bố tại công ty. Đối chiếu số lượng tồn kho tại chi
nhánh và công ty.

3. Đối chiếu công nợ phải thu – phải trả nội bộ giữa công ty và chi nhánh.
4. Tính lương sản lượng cho nhân viên kinh doanh tại chi nhánh

5. Kê khai thuế GTGT hàng tháng/quý của chi nhánh. Kiểm tra chứng từ CN gửi về, in
chứng từ và lưu trữ theo quy định. Hỗ trợ công tác quyết toán thuế, đóng mã số thuế
chi nhánh

6. Kiểm tra hoạt động thực tế tại chi nhánh. Kết hợp với các thành viên khác trong
ban kế toán để xử lý các công việc phát sinh

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán

- Có kinh nghiệm ở vị trí liên quan

- Hiểu biết và vận dụng các quy trình nghiệp vụ, nắm vững các chính sách bán hàng

- Nắm vững và am hiểu các qui định văn bản về luật thuế, hạch toán kế toán

- Thành thạo MS Office, MS Excel

- Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant, KTTH
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.