Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Nhập, xuất hàng hóa khi có đơn hàng phát sinh hàng ngày.
2. Tính và đối chiếu chiết khấu và hàng khuyến mại cho đại lý cùng với kế toán quản lý. Đối chiếu công nợ với khách hàng, đi ngân hàng nộp tiền vào tài khoản công ty 
3. Đối chiếu công nợ phải thu – phải trả nội bộ giữa công ty và chi nhánh. Đối chiếu lương sản lượng cho nhân viên kinh doanh tại chi nhánh. 
4. In hóa đơn, lập bảng kê thuế GTGT hàng tháng gửi cho Kế toán Hạch toán chi nhánh quản lý. In chứng từ và lưu trữ , gửi chứng từ theo quy định công ty.
5. Kết hợp với các thành viên khác trong ban kế toán và các bộ phận để xử lý các công việc phát sinh.

Job Requirement

- Nắm vững các nghiêp vụ Kế toán.
- Hiểu biết và vận dụng các quy trình nghiệp vụ
- Nắm vững và am hiểu các quy định pháp luật về thuế và hạch toán kế
toán.
- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

- Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Kỹ năng tự học, trình bày, phản biện, tư duy phân tích, logic,
soạn thảo văn bản,…

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.