Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Lên kế hoạch hoạt động và ngân sách tổng thể Truyền thông nội bộ;
 • Lên kế hoạch chi tiêt cho từng hạng mục của TTNB;
 • Triển khai các hoạt động truyền thông nội bộ theo kế hoạch và ngân sách đã được duyệt tại Tập đoàn;
 • Phối hợp với BGĐ và HCNS các ĐVTV hỗ trợ triển khai các chương trình/hoạt động truyền thông nội bộ;
 • Viết các tin bài, đăng tải trên các kênh TTNB của Tập đoàn;
 • Các hoạt động truyền thông khác theo sự phân công của Quản lý/Lãnh đạo Ban;

Job Requirement

 1. Bằng cấp:
  Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí hoặc các chuyên ngành có liên quan
 2. Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn:
  Được đào tạo kiến thức cơ bản nghiệp vụ báo chí-truyền thông;
  Có kỹ năng tốt về viết và biên tập, tư duy nhạy bén, linh hoạt;
  Có khả năng quản trị sự kiện 
 3. Chứng chỉ/kỹ năng:
  Có khả năng thuyết trình và đàm phán tốt;
  Có kỹ năng viết bài tốt;
  Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, linh hoạt chủ động trong công việc;
  Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh (các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tốt)
 4. Phẩm chất cá nhân/thái độ:
  Chăm chỉ, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc
  Giao tiếp tốt, tự giác báo cáo và hoàn thành công việc cao.
  Tác phong nhanh nhẹn, năng động.

 5.  

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.