Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Khảo sát và thu tập thông tin yêu cầu người dùng

- Phân tích FIT/GAP của hệ thống, hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh quy trình nghiệp vụ

- Hỗ trợ quản lý, phân tích, đánh giá giải pháp đề xuất của đối tác triển khai

- Xây dựng các biểu mẫu báo cáo thống kê, báo cáo quản trị

- Xây dưng/kiểm tra các tài liệu nghiệp vụ liên quan đến hệ thống SAP

- Thực hiện và kiểm tra giải pháp trên hệ thống, kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng kiểm thử, sử dụng hệ thống

- Hỗ trợ người dùng vận hành hệ thống

- Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Job Requirement

1. Chứng chỉ/bằng cấp:

 • Bằng cử nhân hoặc cao hơn các Khối ngành Kinh Tế/Hệ thống thông tin.
 • Tiếng Anh tối thiểu tương đương 500 TOEIC, sử dụng tốt tiếng Anh trong đọc/viết tài liệu chuyên môn nghiệp vụ

2. Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn:

 • Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm hoặc tương đương đối với hệ thống SAP ở một trong các phân hệ SD, MM, PP ở vị trí key user/tư vấn/triển khai hệ thống
 • Có kinh nghiệm gia tối thiểu từ 1 đến 2 dự án SAP S4/Hana từ đầu đến cuối
 • Sẵn sàng học hỏi các nghiệp vụ trong màng LOG

3. Chứng chỉ/kỹ năng về kỹ thuật (nếu có):

 • Có chứng chỉ tư vấn giải pháp SD/MM/PP của hãng SAP cấp là một lợi thế
 • Có hiểu biết nghiệp vụ phân hệ FICO là lợi thế
 • Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tư vấn và phát triển quy trình nghiệp vụ, ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm

4. Phẩm chất cá nhân/thái độ:

 • Khách quan, trung thực.
 • Trách nhiệm công việc cao.
 • Bảo mật thông tin

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên, Chuyên viên kỹ thuật SAP ABAP, Chuyên viên SAP, ABAP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/01/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển phần mềm, Chuyên viên phát triển phần mềm Odoo, Phát triển phần mềm, odoo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.