Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Quản lý (chức năng, kỹ thuật, tài liệu), theo dõi, nâng cấp hệ thống odoo
 • Lập trình mới/nâng cấp các module odoo ( Các phân hệ như mua hàng, tờ trình, tài sản, chăm sóc khách hàng, kho…)
 • Hỗ trợ vận hành, support các hệ thống phần mềm khác
 • Phát triển các báo cáo theo nghiệp vụ chuyên môn
 • Các yêu cầu khác của lãnh đạo
   

Job Requirement

 • Trình độ Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc điện tử viễn thông
 • Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm lập trình odoo một trong các phân hệ
  (mua hàng, bán hàng, nhân sự, quy trình, tài sản, sản xuất…)
 • Ưu tiên am hiểu cơ bản các nghiệp vụ kế toán
 • Thành thạo một trong những ngôn ngữ lập trình: Python
 • Kinh nghiệm làm việc với CSDL MS SQL Server, My SQL, PostgreSQL
 • Thành thạo tin học Văn phòng.
 • Tiếng Anh đọc tài liệu kỹ thuật chuyên ngành.
 • Hiểu biết Javascript, Ajax, Jquery, HTML, CSS, XML
 • Các Phương thức tích hợp với các hệ thống khác nhau (web service,…)
   

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên, Chuyên viên kỹ thuật SAP ABAP, Chuyên viên SAP, ABAP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.