Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư dự án thuộc địa bàn Ban phụ trách, bao gồm:

+ Triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến cấp quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án.

+ Triển khai, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác GPMB dự án, công tác chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và giao đất thực hiện dự án.

+ Thực hiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt các hồ sơ Quy hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho các dự án, hạng mục công trình.

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan trong việc thực hiện các thủ tục thỏa thuận đấu nối hạ tầng và các hồ sơ thỏa thuận khác để đảm bảo hồ sơ Quy hoạch, hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt.

+ Thực hiện các thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho các hạng mục công trình, dự án.

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện, xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, đầu tư dự án trong giai đoạn thi công xây dựng và giai đoạn khai thác sử dụng.

-      Lập kế hoạch các giai đoạn triển khai dự án.

 • Tổng hợp các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất để báo cáo Ban lãnh đạo.
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ… đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành và các quy định có liên quan.

- Tổ chức, phối hợp lập hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu, đấu giá cho tất cả các dự án thuộc Ban đầu tư quản lý.

Job Requirement

 1. Chứng chỉ/ Bằng cấp:
 • Trình độ kỹ sư trở lên.
 • Chuyên ngành Xây dựng/ Kiến trúc/ Hạ tầng kỹ thuật/Giao thông.
 1. Kiến thức/ Nghiệp vụ chuyên môn:
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Am hiểu về lĩnh vực đầu tư xây dựng, khả năng tham mưu cho lãnh đạo.
 • Nắm vững các quy trình, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng.
 • Tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát triển khai dự án và các thủ tục pháp lý đầu tư từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
 1. Chứng chỉ/ kỹ năng về kỹ thuật (nếu có):
 • Thành thạo tin học Văn phòng.
 • Thành thạo về các phần mềm kỹ thuật.
 • Có các chứng chỉ hành nghề xây dựng.
 • Tiếng Anh giao tiếp.

Kỹ năng mềm:

 • Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt.

Phẩm chất cá nhân/ thái độ:

 • Khách quan, trung thực.
 • Trách nhiệm công việc cao.
 • Bảo mật thông tin
 • Cẩn thận, kỷ luật.
 • Chịu được áp lực công việc.
 • Chấp nhận đi công tác dài ngày.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên đầu tư xây dựng, đầu tư, xây dựng, quản lý thi công, kinh tế xây dựng
 • Number of positions: 2
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Giải phóng mặt bằng, Giải phóng mặt bằng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.