Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Xác định yêu cầu người dùng;
 • Phân tích, đánh giá giải pháp của đối tác;
 • Hỗ trợ xây dựng báo cáo, maintain, nâng cấp hệ thống và đề xuất giải pháp cho Tập Đoàn;
 • Kiểm thử hệ thống;
 • Vận hành hệ thống;
 • Tham gia vào triển khai các dự án Công nghệ Thông tin;
   

Job Requirement

 • Bằng cử nhân hoặc cao hơn các Khối ngành kỹ thuật/Hệ thống thông tin
 • Tiếng Anh tối thiểu tương đương 450 TOEIC, sử dụng thành thạo tiếng
  Anh trong đọc tài liệu nghiệp vụ
 • Có chứng chỉ lập trình ABAP for Hana của hãng SAP cung cấp
 • Ưu tiên người có chứng chỉ SAP BASIS
 • Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về quản trị hệ thống, backup hệ thống
 • Có kiến thức tốt về ABAP General và ABAP Oriented object
 • Có kinh nghiệm làm báo cáo (smartforms, excel, chương trình hội thoại,
  word, ALV), màn hình /quy trình tùy chỉnh, Quy trình làm việc, Chương
  trình chuyển đổi (BAPI, BDC)
 • Hiểu biết về hệ thống data warehouse, công cụ PowerBI/BO, công cụ
  tích hợp.
 • Có kiến thức về cài đặt, cấu hình, quản trị và tinh chỉnh các hệ thống
  SAP
 • Hiểu biết về việc thực hiện backup và sao lưu các hệ thống SAP

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển phần mềm, Chuyên viên phát triển phần mềm Odoo, Phát triển phần mềm, odoo
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.