Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Thực hiện kiểm toán trực tiếp và gián tiếp theo sự phân công và lập dự thảo báo cáo kết luận kiểm tra, đề xuất mức xử lý nội dung sai phạm;
 • Thu thập tài liệu, thông tin, theo dõi, nắm bắt, phân tích và thẩm định tình hình tài chính, kiểm soát ngân sách hoạt động SXKD của đơn vị được phân công chuyên quản hàng tháng;
 • Lập Báo cáo, theo dõi tình hình thực hiện/ khắc phục các nội dung trên báo cáo kết luận kiểm tra đã được phê duyệt;
 • Rà soát, cho ý kiến về nội dung các Tờ trình, hạng mục công việc được phân công rà soát, kiểm tra Tiền kiểm,…;
 • Tham mưu, kiến nghị các đề xuất chuyên môn, giải pháp, sáng kiến,... về xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, các công cụ kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán;
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Ban KTNB.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kiểm toán, Kế toán, Kinh Tế, Tài Chính,...
 • Kiến thức/ Nghiệp vụ chuyên môn:
           + Nắm bắt được các quy định của Pháp luật liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;

+ Hiểu biết cách thức vận hành của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành.

+ Có Kinh nghiệm trong các doanh nghiệp đa ngành (bao gồm sản xuất, thương mại,…) là một lợi thế.

 • Chứng chỉ/ kỹ năng về kỹ thuật (nếu có): - Tin học văn phòng, thành thạo word, excell, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập và tổng hợp báo cáo (Ưu tiên chứng chỉ Kiểm toán viên CPA)
 • Kỹ năng mềm:

+ Khả năng giao tiếp tốt, Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Kỹ năng tự học, trình bày, phản biện, tư duy phân tích, logic.

 • Phẩm chất cá nhân/ thái độ:

+ Cẩn thận và có tính trách nhiệm cao.

+ Chịu áp lực, cường độ làm việc cao, tính kỷ luật.

+ Khả năng kết nối các thành viên trong nhóm.

+ Trung thực, độc lập khách quan và bảo mật thông tin.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Kiểm Soát tuân thủ & Thanh tra, Kiểm soát tuân thủ, thanh tra, kiểm toán nội bộ, Audit, internal, Kiểm soát & Thanh tra
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên Kế toán, kế toán, Accountant, Kế toán công nợ, Kế toán thanh toán, Kế toán ngân hàng, Kế toán viên
 • Number of positions: 1
 • Posted: 12/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.