Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Hỗ trợ triển khai và nâng cấp, vận hành các dự án phần mềm.
 • Giám sát các hệ thống máy chủ ứng dụng và hoạt động của các ứng dụng để phát hiện ra các vấn đề bất thường để từ đó đưa ra các giải pháp và thực hiện nhằm đảm bảo các phần mềm ứng dụng hoạt động liên tục
 • Tiếp nhận thông tin lỗi/vướng mắc của người sử dụng phần mềm, hỗ trợ người dùng và bộ phận nghiệp vụ tìm hiểu lý do của các lỗi/vướng mắc, giải thích và khắc phục các lỗi/vướng mắc đó
 • Hỗ trợ phát triển (lập trình) hệ thống báo cáo nội bộ, báo cáo phục vụ quản trị điều hành, tác nghiệp, nâng cấp, chỉnh sửa các ứng dụng phần mềm hiện có
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Job Requirement

 • Trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Toán tin,..
 • Tối thiếu 02 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí
 • Kinh nghiệm lập trình một ngôn ngữ bất kỳ (PHP, .NET, Python)
 • Kinh nghiệm hệ quản trị CSDL bất kỳ (MS SQL (ưu tiên), MySQL..)
 • Hiểu biết về data warehouse hoặc ngôn ngữ lập trình Abap là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm với các phần mềm tài chính kế toán, mua, bán hàng, kho, ERP, DMS, HRM, CRM là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.