Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tham mưu, tư vấn các thủ tục pháp lý về Đất đai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia lập phương án bồi thường, kế hoạch các giai đoạn thực hiện GPMB, hỗ trợ tái định cư trong phạm vi dự án.
 • Phối hợp và cung cấp số liệu đầu vào cho đơn vị chuyên môn có liên quan trong việc lập dự án, triển khai thiết kế cơ sở, thi công và phục vụ hồ sơ pháp lý các Dự án theo quy trình quản lý thiết kế.
 • Cung cấp hồ sơ thông tin dự án trong phạm vi công việc của Ban cho phòng kinh doanh và các phòng ban khác có liên quan để phục vụ công tác bán hàng, truyền thông.
 • Thực hiện toàn bộ các thủ tục pháp lý về GPMB để thực hiện các dự án thuộc địa bàn Ban phụ trách;
 • Tổng hợp các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất để báo cáo Ban lãnh đạo.

Job Requirement

 1. Chứng chỉ/ Bằng cấp:
  - Trình độ kỹ sư trở lên.
  - Chuyên ngành Xây dựng/ Hạ tầng kỹ thuật/Quản lý đất đai
 2. Kiến thức/ Nghiệp vụ chuyên môn:
  - Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại khu vực tỉnh Hưng Yên
  - Am hiểu về lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, khả năng tham mưu cho lãnh đạo.
  - Nắm vững các quy trình, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, GPMB.
  - Tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát triển khai GPMB các dự án và các thủ tục pháp lý có liên quan khác.
 3. Chứng chỉ/ kỹ năng về kỹ thuật (nếu có):
  - Thành thạo tin học Văn phòng.
  - Thành thạo về các phần mềm kỹ thuật: AutoCad, Microstation,…
  - Có các chứng chỉ hành nghề xây dựng.
  - Tiếng Anh giao tiếp.
 4. Kỹ năng mềm:
  -
  Khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.
  - Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
  - Khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống tốt.

 5. Phẩm chất cá nhân/ thái độ:
  - Khách quan, trung thực.
  - Trách nhiệm công việc cao.
  - Bảo mật thông tin
  - Cẩn thận, kỷ luật.
  - Chịu được áp lực công việc.
  - Chấp nhận đi công tác dài ngày.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh bất động sản công nghiệp, Kinh doanh, Bất động sản, Bất động sản công nghiệp, Chuyên viên kinh doanh, Chuyên viên kinh doanh tiếng Trung, Nhân viên kinh doanh , tiếng trung
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.